Wdrożenie systemu do zarządzania i planowania produkcji w przedsiębiorstwiePlan-de-CAMpagne wdrażany jest na polskim ryku przez firmę Datacomp, która już od 25 lat zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską.

Każdy klient ma możliwość skorzystania z opieki technicznej, po zakupie programu. Polega ona głównie na pomocy telefonicznej, a także zapewnia bezpłatny dostęp do aktualizacji nowych wersji programu, pojawiających się w trakcie trwania opieki. Dzięki temu klient może uzyskać pomoc od naszych wdrożeniowców w razie jakichkolwiek problemów lub pytań, które mogą się pojawić podczas obsługi nowo wdrażanego systemu w firmie.

Wdrożenie systemu Plan-de-CAMpagne w przedsiębiorstwie, składa się z kilku ważnych etapów. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:

Etapy wdrożenia

1. Prezentacja Systemu Odbywa się bezpośrednio u klienta lub ewentualnie poprzez połączenie online. Polega na przedstawieniu w pełni funkcjonalnego systemu, tak, aby klient mógł uzyskać informacje na temat działania systemu oraz dowiedzieć się, jakie funkcje system mógłby obsługiwać w jego firmie. Rozpoczęcie
2. Audyt Przedwdrożeniowy Etap ten obejmuje analizę wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, w celu jak najlepszego dopasowania modułów dla danej firmy.
Następuje zebranie informacji niezbędnych do optymalnej konfiguracji systemu, takich jak listy danych oraz ilość osób mających korzystać z oprogramowania.
Na tym etapie mają miejsce także rozmowy z pracownikami, którzy również przedstawiają swoje oczekiwania wobec systemu.
Etap wdrożenia
3. Rachunek ROR (stopa zwrotu oprogramowania) Analiza zwrotu zainwestowanego wkładu finansowego oraz czasu na wdrożenie programu.
4. Instalacja Systemu Instalacja to jeden z ważniejszych etapów. Nasi wdrożeniowcy udają się do firmy i dokonują instalacji systemu. Wersja programu zostaje wcześniej przygotowana w oparciu o zebrane na wcześniejszych etapach dane, tak, aby w jak największym stopniu spełniała wymagania firmy.
6. Konsultacje Etap ten obejmuje dodatkowe szkolenia w firmie, prowadzone w celu jeszcze lepszego dopasowania systemu do danej firmy, na przykład poprzez dodatkowe aplikacje. Rozpoczęcie pracy z systemem
7. Okres opieki technicznej Poprzez opiekę techniczną, utrzymywany jest stały kontakt z klientem, tak, aby można było odpowiadać na wszelkie pytania klienta, oraz rozwiązywać ewentualne problemy podczas użytkowania systemu. Rozpoczęcie pracy z systemem