Dla małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych, jako jedna z branż, w której wdrażany jest system do zarządzania i planowania produkcji Plan-de-CAMpagne

System do zarządzania i planowania produkcji ma za zadanie głównie przyspieszenie procesów związanych z przetwarzaniem odpadów, a także wprowadzenie automatyzacji tam, gdzie pozwoli ona na oszczędność czasu. Dodatkowo pozwala na wykrycie czynności powodujących jakiekolwiek straty czasowe lub związane z kosztami i natychmiastowe wprowadzanie zmian w celu ich poprawy. Ważną rolę w tej branży odgrywa optymalizacja procesów logistycznych, utrzymywanie stanu magazynowego na poziomie zapewniającym ciągłość produkcji oraz umiejętne kierowanie oferty gotowych już wyrobów dla klienta.

Firmy zajmujące się recyklingiem, coraz więcej inwestują w technologie dbające o ochronę środowiska. Jest to bardzo pozytywny aspekt, ponieważ tworzywa są w pełni powracalne i ponownie wykorzystane, dzięki procesom wewnętrznego recyklingu, nie generując żadnych odpadów. Aby jednak wszystko przebiegało sprawnie, potrzebny jest system, który będzie miał nad tym kontrolę. Plan-de-CAMpagne skutecznie wspomaga procesy związane z nowoczesną technologią oraz z łatwością można dopasować jego funkcjonalność do potrzeb firmy zajmującej się przetwórstwem, gdyż wdrożeniowcy dążą to tego, aby wdrażany system optymalnie spełniał wymagania klienta.

Program wspiera branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych w poniższych aspektach:

Elektroniczna współpraca z odbiorcami i dostawcami

Umożliwia tworzenie zamówień. W prosty sposób można uzyskać oferty dla klienta, które system następnie samoczynnie przekształci na zamówienie. Szeroka baza dostawców umożliwia wybór najbardziej korzystnej oferty, poprzez porównanie jej z konkurencją.

Sterowanie przepływem dokumentów z dostawcami i odbiorcami

Dzięki temu firma jest w stanie automatycznie przesyłać dokumenty w formie elektronicznej, w prosty sposób tworzyć zamówienia, potwierdzenia, cenniki lub faktury. Pozwala to na odciążenie personelu przedsiębiorstwa, unikając np. ręcznego tworzenia oferty.

Sprawny przepływ dokumentów

Ręczne tworzenie dokumentów sprawia duże utrudnienie w procesie produkcji. Możliwa jest pomyłka, która w rezultacie może mieć bardzo niekorzystny wpływ na proces realizacji zamówienia. Korzystając z Plan-de-CAMpagne firma jest w stanie automatycznie przesyłać dokumenty w formie elektronicznej, w prosty sposób tworzyć zamówienia, potwierdzenia, cenniki lub faktury. Pozwala to na odciążenie personelu przedsiębiorstwa.

 Automatyzacja procesów logistycznych

Funkcje Plan-de-CAMpagne, związane z modułem logistyki, okazują się bardzo pomocne dla użytkownika programu. Dzięki nim w prosty sposób możliwa jest obsługa kalendarzy dostawców, ciągła kontrola wszelkich terminów związanych z dostawami, w tym przypadku głównie materiałów, przeznaczonych do przetworzenia. Korzyścią jest także bezpośrednie przesyłanie zleceń przewozowych, bezpośrednio do systemów firm spedycyjnych, a także szybkie generowanie dokumentów koniecznych dla kierowców, takich jak faktury czy listy załadunkowe.

Stosowanie rejestracji pracy na produkcji

Rejestrowanie na bieżąco wykonywanych operacji produkcyjnych umożliwia przyspieszenie procesu, ponieważ każdy kolejny pracownik wie od razu, jaką kolejną operacje należy wykonać, a także każda osoba w firmie ma możliwość śledzenia postępu procesu produkcyjnego.