Dla małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw zajmujących się głównie obróbką metali przy użyciu obrabiarek.

Podczas przebiegu procesów związanych z obróbką elementów, system do zarządzania i planowania produkcji ma za zadanie głównie usprawnienie tych czynności, a także wprowadzenia automatyzacji tam, gdzie pozwoli ona na oszczędność czasu. Dodatkowo pozwala na wykrycie czynności powodujących jakiekolwiek straty czasowe lub związane z kosztami i natychmiastowe wprowadzanie zmian w celu ich poprawy. Wdrożenie systemu w firmie z branży narzędziowej przynosi korzyści związane z lepszą organizacją pracy, kompletną obsługą procesów logistycznych, poprzez utrzymywanie stanu magazynowego na poziomie zapewniającym ciągłość produkcji. Program Plan-de-CAMpagne zapewnia także skuteczną współpracę oraz przepływ dokumentów z dostawcami i odbiorcami.

 

 

Branża narzędziowa, jako jedna z branż, w której wdrażany jest system do zarządzania i planowania produkcji Plan-de-CAMpagne

Branża narzędziowa należy do olbrzymiej gałęzi przemysłu przetwórstwa przemysłowego. Narzędziownie służą, jako miejsce wykonywania narzędzi na potrzeby produkcji lub też ich modyfikowanie i przystosowanie na potrzeby danego  procesu technologicznego. W narzędziowni dokonuje się również napraw i konserwacji narzędzi i przyrządów.

Coraz bardziej rośnie zainteresowanie odbiorców narzędziami, w których części robocze pokrywane są supertwardymi powłokami, a także stosowanie narzędzi roboczych z wymiennymi ostrzami – dotyczy to już zarówno frezów, jak i wierteł oraz noży tokarskich. Często opłacalna okazuje się również regeneracja narzędzi skrawających.

 

Dobierając odpowiednie moduły podczas procesu wdrażania systemu Plan-de-CAMpagne dla branży narzędziowej, nasi specjaliści kierują się głównie potrzebami danej branży podczas procesów produkcyjnych. Dążą to tego, aby wdrażany system optymalnie spełniał wymagania klienta.

 

Program wspiera branżę narzędziowni w poniższych aspektach:

Zarządzanie magazynem

Sprawność procesów na magazynie, często decyduje o terminowym rozpoczęciu produkcji, a co za tym idzie zrealizowanie jej w terminie ustalonym z klientem. Ważne, aby materiały dostarczane na magazyn były w odpowiedniej ilości oraz zgodne z wymaganiami zamawiającego, aby uniknąć reklamacji związanych, z jakością produktu. Plan-de-CAMpagne umożliwia precyzyjne zamawianie materiałów potrzebnych dla danego zlecenia, gwarantując uniknięcie pomyłki związanej z ilością zamówienia.

Elektroniczna współpraca z odbiorcami i dostawcami

Umożliwia tworzenie zamówień. W prosty sposób można uzyskać oferty dla klienta, które system następnie samoczynnie przekształci na zamówienie. Za pomocą systemu możliwe jest zestawienie ofert od kilku dostawców, automatyczne ich porównanie oraz wybór najbardziej korzystnej z nich. Koszt materiałów jest ważnym czynnikiem, gdyż niejednokrotnie można uzyskać tej samej jakości materiał po niższej cenie, wybierając innego dostawcę.

Sterowanie przepływem dokumentów z dostawcami i odbiorcami

Dzięki temu firma jest w stanie automatycznie przesyłać dokumenty w formie elektronicznej, w prosty sposób tworzyć zamówienia, potwierdzenia, cenniki lub faktury. Pozwala to na odciążenie personelu przedsiębiorstwa, unikając np. ręcznego tworzenia oferty.

Automatyzacja procesów logistycznych

Ustalają termin dostarczenia wysyłki do klienta, należy wziąć pod uwagę terminy zakończenia produkcji oraz czas potrzebny na transport przesyłki. Należy zrobić to w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień. Funkcje Plan-de-CAMpagne, związane z modułem logistyki, okazują się bardzo pomocne dla użytkownika programu. Dzięki nim w prosty sposób możliwa jest obsługa kalendarzy dostawców, ciągła kontrola wszelkich terminów związanych z dostawami, w tym przypadku głównie materiałów, służących do produkcji. Korzyścią jest także bezpośrednie przesyłanie zleceń przewozowych, bezpośrednio do systemów firm spedycyjnych, a także szybkie generowanie dokumentów koniecznych dla kierowców, takich jak faktury czy listy załadunkowe.

Stosowanie rejestracji pracy na produkcji

Rejestrowanie na bieżąco wykonywanych operacji produkcyjnych umożliwia przyspieszenie procesu, ponieważ każdy kolejny pracownik wie od razu, jaką kolejną operacje należy wykonać, a także każda osoba w firmie ma możliwość śledzenia postępu procesu produkcyjnego.

Wykorzystanie modułu do zarządzania plikami CNC usprawnia proces przesyłania programów bezpośrednio do maszyny, a także przechowuje programy na maszynę pod konkretną kalkulacją. Usprawnia to proces rozpoczęcia danej obróbki oraz gwarantuje uniknięcie pomyłki przez operatora. Dodatkowo, możliwa jest rejestracja wejścia i wyjścia pracowników, dzięki czemu wiadomo, w którym momencie i na jak długo opuszczają oni stanowisko pracy.

Profesjonalna wiedza specjalistów firmy Datacomp oraz skuteczne doświadczenie przy wdrażaniu systemu do zarządzania i planowania produkcji sprawiło, że coraz więcej firm decyduję się na wykorzystanie programu Plan-de-CAMpagne w swoim przedsiębiorstwie. Przykładem dla branży narzędziowej jest firma Tradcon, dla której poniżej przedstawiony został przebieg wdrożenia:

 

Przykład Wdrożenia:

Firma TRADCON powstała w 1992r. Specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju form do termoplastów i elastomerów.

Do procesu projektowania i produkcji wykorzystywany jest nowoczesny park maszynowy.

Początkowo spółka TRADCON wykonywała formy wtryskowe, tłoczne i przetłoczne, natomiast w miarę zwiększania zatrudnienia i rozwinięcia parku maszynowego, rozpoczęła produkcję ukierunkowaną na usługi dla innych odbiorców. Aktualnie zajmuje się produkcją form do wtryskarek, form do pras, świadczy usługi obróbki skrawaniem oraz projektowania CAD/CAM.

Implementacja systemu Plan-de-CAMpagne miała miejsce w 2008 roku.

Wdrożeniowcy przeprowadzili dokładną analizę w firmy TRADCON, skupiając się na zebraniu jak największej ilości informacji pozwalających na wybór dla klienta optymalnego rozwiązania. Na podstawie własnego doświadczenia oraz potrzeb i oczekiwań firmy TRADCON, stworzono system zawierający moduły:

– Podstawowy

– Logistyki

– Planowania produkcji

– Rejestracji czasów pracy

– Rejestracji produktów

 

Od 2008 roku, czyli momentu wdrożenia, Datacomp nieprzerwanie zapewnia firmie wsparcie i opiekę techniczną.