System do zarządzania i planowania produkcji ułatwia harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem dostępnych surowców, maszyn oraz pracowników. Ważną rolę w branży metalowej odgrywa krótki czas dostaw oraz optymalizacja kosztów produkcji, co można osiągnąć poprzez pracę z Plan-de-CAMpagne. System ułatwia także pracę z dużą liczbą poddostawców oraz kooperację w ramach złożonych łańcuchów dostaw.

Branża metalowa obejmuje szeroko pojęty przemysł metalowy, gdzie wyróżnić można trzy podstawowe grupy:

•    Produkcja stali (hutnictwo)
•    Dystrybucja stali oraz wyrobów stalowych (branża stalowa)
•    Obróbka metalu (cięcie, gięcie, frezowanie, toczenie, konstrukcje stalowe)

Skupia swoje działania wokół przemysłu:

•    metalurgicznego
•    metalowego
•    maszynowego
•    budowlanego
•    cięcie laserowe plazmą
•    cięcie laserowe wodą
•    gięcie
•    toczenie
•    frezowanie
•    wiercenie
•    szlifowanie
•    spawanie
•    walcowanie

We wszystkich tych metodach obróbki dąży się głównie do nadania stali pożądanego kształtu i formy.
Dobierając odpowiednie moduły podczas procesu wdrażania systemu Plan-de-CAMpagne dla branży metalowej, nasi specjaliści kierują się głównie potrzebami danej branży podczas procesów produkcyjnych. Dążą to tego, aby wdrażany system optymalnie spełniał wymagania klienta.

Branża metalowa, jako jedna z branż, w której wdrażany jest system do zarządzania i planowania produkcji Plan-de-CAMpagne

Program wspiera branżę metalową w poniższych aspektach:

Kontrola utrzymania zapasów magazynowych na odpowiednim poziomie

Sprawność procesów na magazynie, często decyduje o terminowym rozpoczęciu produkcji, a co za tym idzie zrealizowanie jej w terminie ustalonym z klientem. Ważne, aby materiały dostarczane na magazyn były w odpowiedniej ilości oraz zgodne z wymaganiami zamawiającego, aby uniknąć reklamacji związanych, z jakością produktu. Plan-de-CAMpagne umożliwia precyzyjne zamawianie materiałów potrzebnych dla danego zlecenia, gwarantując uniknięcie pomyłki związanej z ilością zamówienia.

Elektroniczna współpraca z odbiorcami i dostawcami

Umożliwia tworzenie zamówień. W prosty sposób można uzyskać oferty dla klienta, które system następnie samoczynnie przekształci na zamówienie. Możliwe jest zestawienie ofert od kilku dostawców, automatyczne ich porównanie oraz wybór najbardziej korzystnej z nich. Koszt materiałów jest ważnym czynnikiem, gdyż niejednokrotnie można uzyskać tę samą jakość materiału po niższej cenie, wybierając innego dostawcę.

Sterowanie przepływem dokumentów z dostawcami i odbiorcami

Dzięki temu firma jest w stanie automatycznie przesyłać dokumenty w formie elektronicznej, w prosty sposób tworzyć zamówienia, potwierdzenia, cenniki lub faktury. Pozwala to na odciążenie personelu przedsiębiorstwa, unikając np. ręcznego tworzenia oferty.

Automatyzacja procesów logistycznych

Ustalają termin dostarczenia wysyłki do klienta, należy wziąć pod uwagę terminy zakończenia produkcji oraz czas potrzebny na transport przesyłki. Należy zrobić to w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień. Funkcje Plan-de-CAMpagne, związane z modułem logistyki, okazują się bardzo pomocne dla użytkownika programu. Dzięki nim w prosty sposób możliwa jest obsługa kalendarzy dostawców, ciągła kontrola wszelkich terminów związanych z dostawami, w tym przypadku głównie materiałów, służących do produkcji. Korzyścią jest także bezpośrednie przesyłanie zleceń przewozowych, bezpośrednio do systemów firm spedycyjnych, a także szybkie generowanie dokumentów koniecznych dla kierowców, takich jak faktury czy listy załadunkowe.

Rejestracja pracy

Rejestrowanie na bieżąco wykonywanych operacji produkcyjnych umożliwia przyspieszenie procesu, ponieważ każdy kolejny pracownik wie od razu, jaką kolejną operacje należy wykonać, a także każda osoba w firmie ma możliwość śledzenia postępu procesu produkcyjnego.
Wykorzystanie modułu do zarządzania plikami CNC usprawnia proces przesyłania programów bezpośrednio do maszyny, a także przechowuje programy na maszynę pod konkretną kalkulacją. Usprawnia to proces rozpoczęcia danej obróbki oraz gwarantuje uniknięcie pomyłki przez operatora. Dodatkowo, możliwa jest rejestracja wejścia i wyjścia pracowników, dzięki czemu wiadomo, w którym momencie i na jak długo opuszczają oni stanowisko pracy.

 

Profesjonalna wiedza wdrożeniowców firmy Datacomp oraz skuteczne doświadczenie przy wdrażaniu systemu do zarządzania i planowania produkcją sprawiło, że wiele firm zaufało nam i zdecydowało się na wykorzystanie Plan-de-CAMpagne w swojej firmie. Poniżej znajdują się przedsiębiorstwa z branży metalowej/maszynowej, które wykorzystują obecnie system Plan-de-CAMpagne:

kart_logo

 

Przykłady Wdrożenia:

Firma KarT spółka z o.o powstała w 1983 roku i zatrudnia obecnie ponad 40 specjalistów. Jest to firma projektująca i produkująca maszyny i urządzenia technologiczne. Realizuje złożone projekty specjalistycznych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz dostarcza kompleksowe rozwiązania dla producentów sprzętu AGD, artykułów motoryzacyjnych oraz przemysłowych.
Implementacja systemu Plan-de-CAMpagne miała miejsce w 2008 roku.
Wdrożono system zawierający moduły:
•    Logistyki
•    BOM
•    Planowania Produkcji
•    Rejestracji Czasów Pracy
•    Rejestracja Produktów
•    CRM
Od 2008 roku, czyli momentu zakończenia wdrożenia, Datacomp nieprzerwanie zapewnia firmie wsparcie i opiekę techniczną.

Firma COMPTE For-Tech powstała w 2002 roku, zatrudnia ok. 50 osób. Specjalizuje się w produkcji automatycznych kotłów wodnych i parowych na biomasę, a także systemów do wprowadzania paliwa, obróbki spalin czy oprowadzania popiołu i sadzy. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży kotłowniczej. Zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem kotłów oraz osprzętu do nich.
Implementacja systemu Plan-de-CAMpagne miała miejsce w 2008 roku.

Wdrożeniowcy przeprowadzili dokładną analizę w firmy COMPTE For-Tech , skupiając się na zebraniu jak największej ilości informacji pozwalających na wybór dla klienta jak najbardziej optymalnego rozwiązania. Na podstawie własnego doświadczenia oraz potrzeb i oczekiwań firmy COMPTE For-Tech, stworzono system zawierający moduły:
•    Logistyki
•    BOM
•    Planowania Produkcji
•    Rejestracji Czasów Pracy
•    Rejestracja Produktów
•    CRM

Od 2008 roku, czyli momentu zakończenia wdrożenia, Datacomp nieprzerwanie zapewnia firmie wsparcie i opiekę techniczną.