Dla małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem maszyn oraz części do nich.
Podczas realizacji zlecenia ważne jest, aby na początku ustalić dostępność maszyn i pracowników oraz określić co, kiedy i przez kogo będzie wykonywane.  System do zarządzania i planowania produkcji ułatwia harmonogramowanie, zapewnia pełne planowanie, uwzględniając zasoby i zapotrzebowania materiałowe. W ten sposób uzyskuje się klarowny obraz rozplanowania działań na produkcji a także większą pewność, że zlecenia zostaną zrealizowane w ustalonym terminie.
Ważną rolę w branży maszynowej odgrywa krótki czas realizacji zleceń oraz optymalizacja kosztów produkcji, co można osiągnąć poprzez pracę z Plan-de-CAMpagne. System ułatwia także pracę z dużą liczbą poddostawców oraz kooperacje w ramach złożonych łańcuchów dostaw.
Dobierając odpowiednie moduły podczas procesu wdrażania systemu Plan-de-CAMpagne dla branży maszynowej, nasi specjaliści kierują się głównie potrzebami danej branży podczas procesów produkcyjnych. Dążą to tego, aby wdrażany system optymalnie spełniał wymagania klienta.

Branża maszynowa, jako jedna z branż, w której wdrażany jest system do zarządzania i planowania produkcji Plan-de-CAMpagne

 

Program wspiera branżę maszynową w poniższych aspektach:

Zarządzanie magazynem

Sprawność procesów na magazynie, często decyduje o terminowym rozpoczęciu produkcji, a co za tym idzie zrealizowanie jej w terminie ustalonym z klientem. Ważne, aby materiały dostarczane na magazyn były w odpowiedniej ilości oraz zgodne z wymaganiami zamawiającego, aby uniknąć reklamacji związanych, z jakością produktu. Plan-de-CAMpagne umożliwia precyzyjne zamawianie materiałów potrzebnych dla danego zlecenia, gwarantując uniknięcie pomyłki związanej z ilością zamówienia.

Automatyzacja procesów logistycznych

Ustalając termin dostarczenia wysyłki do klienta, należy wziąć pod uwagę terminy zakończenia produkcji oraz czas potrzebny na transport przesyłki. Należy zrobić to w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień. Funkcje Plan-de-CAMpagne, związane z modułem logistyki, okazują się bardzo pomocne dla użytkownika programu. Dzięki nim w prosty sposób możliwa jest obsługa kalendarzy dostawców, ciągła kontrola wszelkich terminów związanych z dostawami, w tym przypadku głównie materiałów, służących do produkcji. Korzyścią jest także bezpośrednie przesyłanie zleceń przewozowych, bezpośrednio do systemów firm spedycyjnych, a także szybkie generowanie dokumentów koniecznych dla kierowców, takich jak faktury czy listy załadunkowe.

Elektroniczna współpraca z odbiorcami i dostawcami

Umożliwia tworzenie zamówień. W prosty sposób można uzyskać oferty dla klienta, które system następnie samoczynnie przekształci na zamówienie. Możliwe jest zestawienie ofert od kilku dostawców, automatyczne ich porównanie oraz wybór najbardziej korzystnej z nich. Koszt materiałów jest ważnym czynnikiem, gdyż niejednokrotnie można uzyskać tę samą jakość materiału po niższej cenie, wybierając innego dostawcę.
Sterowanie przepływem dokumentów z dostawcami i odbiorcami
Dzięki temu firma jest w stanie automatycznie przesyłać dokumenty w formie elektronicznej, w prosty sposób tworzyć zamówienia, potwierdzenia, cenniki lub faktury. Pozwala to na odciążenie personelu przedsiębiorstwa, unikając np. ręcznego tworzenia oferty.

Szybkie wykrywanie wadliwych  produktów

Poprzez produkcję zgodną z określonymi normami i specyfikacjami, liczba wadliwych wyrobów spada. Jeżeli jednak zdarzy się wytworzenie produktu o niedostatecznej jakości, wtedy dzięki systemowi do zarządzania i planowania produkcji możliwa jest szybka jego identyfikacja i natychmiastowa reakcja pracownika.

Rejestracja pracy na produkcji

Rejestrowanie na bieżąco wykonywanych operacji produkcyjnych umożliwia przyspieszenie procesu, ponieważ każdy kolejny pracownik wie od razu, jaką kolejną operacje należy wykonać, a także każda osoba w firmie ma możliwość śledzenia postępu procesu produkcyjnego.
Wykorzystanie modułu do zarządzania plikami CNC usprawnia proces przesyłania programów bezpośrednio do maszyny, a także przechowuje programy na maszynę pod konkretną kalkulacją. Usprawnia to proces rozpoczęcia danej obróbki oraz gwarantuje uniknięcie pomyłki przez operatora. Dodatkowo, możliwa jest rejestracja wejścia i wyjścia pracowników, dzięki czemu wiadomo, w którym momencie i na jak długo opuszczają oni stanowisko pracy.

Profesjonalna wiedza wdrożeniowców firmy Datacomp oraz skuteczne doświadczenie przy wdrażaniu systemu do zarządzania i planowania produkcją sprawiło, że wiele firm zaufało nam i zdecydowało się na wykorzystanie Plan-de-CAMpagne w swojej firmie. Poniżej znajdują się przedsiębiorstwa z branży maszynowej, które wykorzystują obecnie system Plan-de-CAMpagne:

 

Przykład wdrożenia:
Firma Kart powstała w 1983 roku i zatrudnia obecnie ponad 40 specjalistów. Jest to firma projektująca i produkująca maszyny i urządzenia technologiczne. Realizuje złożone projekty specjalistycznych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz dostarcza kompleksowe rozwiązania dla producentów sprzętu AGD, artykułów motoryzacyjnych oraz przemysłowych.
Implementacja systemu Plan-de-CAMpagne miała miejsce w 2008 roku.
Wdrożono system zawierający moduły:
•    Logistyki
•    BOM
•    Planowania Produkcji
•    Rejestracji Czasów Pracy
•    Rejestracja Produktów
•    CRM
Od 2008 roku, czyli momentu zakończenia wdrożenia, Datacomp nieprzerwanie zapewnia firmie wsparcie i opiekę techniczną.