Plan-de-CAMpagne – najlepszy wybór do zarządzania przedsiębiorstwem!

 

 

Zarządzanie procesem produkcyjnym

Podczas zarządzania produkcją, ważne jest, aby mieć wgląd we wszystko, co dzieje się na hali produkcyjnej. Plan-de-CAMpagne pozwala na monitoring poszczególnych procesów na hali, w taki sposób, że osoba znajdująca się w biurze może obserwować wszystkie dotychczasowe rezultaty, bez potrzeby wychodzenia bezpośrednio na produkcję.

W tabeli centrum kontroli, użytkownik Plan-de-CAMpagne, znajdzie zestawienie wszystkich informacji istotnych dla postępu realizacji zleceń. Oprócz informacji na temat numeru produkcji, produkowanej ilości, daty dostawy czy opisu produkowanego elementu sprawdzić można aktualny status zlecenia, informację dotyczącą wydruku przewodników produkcyjnych oraz postęp realizowanych zamówień dotyczących surowców czy też kooperacji. Wszystkie te informacje przedstawione są w bardzo przejrzysty sposób z wykorzystaniem różnokolorowych kontrolek, co również ułatwia zarządzania całym procesem.

 

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogram dotyczy planu związanego z wyprodukowaniem w określonym czasie danej ilości towaru. Głównym celem tworzenia takiego harmonogramu jest dotrzymanie terminów zakończenia produkcji bez opóźnień. Harmonogram pozwala na rozsądne i optymalne wykorzystanie zasobów danej firmy.

Podczas tworzenia takiego planu ustalić można priorytety poszczególnych projektów, według wagi ważności ich wykonania – dzięki temu wszelkie terminy zostaną dotrzymane, zmniejszając ryzyko niezadowolenia klienta z powodu opóźnień w produkcji lub wynikających z tych opóźnień kar umownych.

Ponadto Plan-de-CAMpagne pozwala na podgląd analizy obciążenia maszyn w danym dniu lub tygodniu pracy, co pozwala na łatwe i szybkie zaplanowanie kolejnych zleceń, jeżeli stan obciążenia danej maszyny na to pozwala. Podjąć można decyzje dotyczące wprowadzenia dodatkowej zmiany czy też wprowadzenia nadgodzin. Możliwe jest także wygodne rozliczanie czasów pracy.

 

Kontrola jakości

System Plan de Campagne wspomaga i usprawnia działalność firm produkcyjnych działających zgodnie ze standardami ISO 9000, ISO9001, AQAP m.in. poprzez:

•    Ulepszony przepływ pracy w firmie – obieg dokumentacji, statusy dla projektów, statusy dla zleceń produkcyjnych, ułatwiony dostęp do informacji
•    Ocena i szacowanie ryzyka dla wykonania elementu lub całego projektu
•    Możliwość generowania dokumentacji wdrożonej w ramach audytu ISO spod programu Plan-de-CAMpagne
•    Możliwość wprowadzania numerów certyfikatów oraz numerów seryjnych dla materiałów zakupowych oraz produktów gotowych
•    Możliwość kontroli i raportowania na poszczególnych etapach produkcji
•    Możliwość kontroli i raportowania przyjmowanych surowców
•    Kalkulacje naprawcze, reklamacje, zwroty
•    Szybki przepływ informacji między wszystkimi działami firmy

 

Planowanie i śledzenie produkcji

Plan-de-CAMpagne pozwala na wgląd w postęp realizacji zlecenia w przejrzysty sposób. Graficznie przedstawione są istotne informacje o przebiegu konkretnych operacji, postępie danego zlecenia, a także poziomu wykonania kompletnego projektu.

Przedstawienie czasów rozpoczęcia i zakończenia danych operacji w taki sposób jest bardziej przyjaznym i czytelnym sposobem dla użytkownika. Metoda ta sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy dane operacje zachodzą na siebie, tzn. kolejna zaczyna się jeszcze w chwili trwania poprzedniej. Ponadto użycie odpowiednich kolorów, czyni taki plan jeszcze bardziej wyraźnym.

Plan-de-CAMpagne nie ogranicza tylko do planowania całego, kompletnego projektu. To użytkownik decyduje, co chce zaplanować w systemie, czy ma to być cały projekt, dana operacja czy też poszczególne kalkulacje.

 

Gromadzenie danych z hali produkcyjnej

Gromadzenie danych z hali produkcyjnej odbywa się za pomocą czytnika kodów kreskowych, który jest podpięty do stacjonarnej jednostki komputerowej. Przewodniki produkcyjne, drukowane bezpośrednio z Plan-de-CAMpagne zawierają kody kreskowe dla każdej operacji. Kody te należy zeskanować w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia danej operacji, co automatycznie zapisywane jest w systemie i daje przejrzysty, dokładny obraz aktualnego postępu prac na hali produkcyjnej.

Poprzez moduł rejestracji czasów pracy w programie Plan-de-CAMpagne firma ma możliwość rejestrowania dokładnej godziny wejścia i wyjścia każdego pracownika. Każdy pracownik posiada swój własny kod kreskowy, wygenerowany przez system. W momencie przyjścia oraz wyjścia z pracy, odbija swoją kartę, przez co system rejestruje dokładną godzinę.

Możliwa jest także rejestracja czasów pracy dla zleceń produkcyjnych. Polega to na tym, że dane zlecenia podzielone jest na konkretne operacje, wymagane podczas procesu. Następnie rejestrowany jest przebieg każdej kolejnej operacji, co pozwala na ciągłe śledzenie w Plan-de-CAMpagne postępu realizowanych prac.

Zakończenie produkcji to moment, w którym wszystkie czynności związane z wytworzeniem danego wyrobu zostaną zakończone. Plan-de-CAMpagne umożliwia stworzenie raportów z przebiegu całej produkcji oraz poszczególnych jej operacji. Na tej podstawie użytkownik ma wgląd do tego, czy wszystkie czynności odbyły się zgodnie z planem oraz w określonym czasie.

 

Skuteczne zarządzanie magazynem

Procesy związane z logistyką to bardzo istotny obszar w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Każda pomyłka może skutkować opóźnieniem produkcji, a tym samym sporą stratą dla firmy. Plan-de-CAM został dostosowany do skutecznego zarządzania magazynem głównie poprzez moduł logistyki. Pozwala na dostarczenie surowców potrzebnych do realizacji zleceń produkcyjnych w odpowiednim czasie. Jest to bardzo ważne, gdyż wpływa na realizacje zlecenia w zamierzonym terminie oraz zgodnie z wymaganiami klienta.

Łatwiejsze zarządzanie magazynem można uzyskać także dzięki dodatkowej aplikacji dla urządzeń mobilnych. Usprawnia pracę oraz komunikację na magazynie. Poprzez przenośny terminal, każdy pracownik magazynu ma bezpośredni dostęp do systemu on-line. Terminal ma wbudowane czynniki kodów kreskowych, co pozwala na szybkie i efektywne rejestrowanie transakcji.