Baza danych jest to „serce” programu, natomiast liczba licencji decyduje o liczbie jednoczesnych stanowisk. Dzięki wspólnej bazie danych program Plan-de-CAMpagne pozwala integrować ze sobą procesy biznesowe firmy związane z ofertowaniem, zamówieniami, magazynami, planowaniem czy rozliczaniem produkcji. Poprzez integrację wszystkich procesów biznesowych i krótkiemu okresowi wdrożenia firma jest w stanie zwiększyć swoje zyski nawet do 50%.

Wspólną bazę danych umożliwia przepływ pracy w firmie, a wszelkie informacje zostają ustabilizowane. Uniknąć można wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, co znacznie przyspiesza procesy w przedsiębiorstwie. Dodatkowo poszczególne procesy zostają ze sobą zintegrowane poprzez szybki przepływ informacji pomiędzy nimi, jaki zapewnia Advantage Database Server.

Struktura programu do zarządzania i planowania produkcji Plan-de-CAMpagne

Advantage Database Server (baza danych)

System Plan-de-CAMpagne zbudowany został w oparciu o relacyjną bazę danych działającą na silniku bazodanowym Advantage Database Server firmy SAP Sybase..

Dzięki zastosowaniu Advantage Database Server uzyskujemy:

  • Elastyczny dostęp do danych –Advantage Database Server zapewnia dostęp do danych poprzez tworzenie zapytań SQL lub bezpośrednie polecenia nawigacji.
  • Optymalizację – System zarządzania bazą danych oferuje zoptymalizowany dostęp do danych dla Delphi, Visual Studio, Visual Objects, Visual Basic i wiele innych.
  • Łatwość zarządzania – Nie wymaga administrowania, Advantage Database Server jest łatwy w instalacji i zarządzaniu – administrator bazy danych nie jest wymagany
  • Ochronę przed uszkodzeniem bazy danych – Server przetwarzania transakcji eliminuje uszkodzenia bazy danych.
  • Bezpieczeństwo danych – System oferuje pełne bezpieczeństwo i szyfrowanie baz danych.
  • Elastyczność – Advantage Database Server jest w pełni elastyczny od wersji lokalnych poprzez peer-to-peer do środowisk klient-serwer, z jednym zestawem kodu źródłowego.